Việc bảo dưỡng đinh kỳ xe nâng là rất quan trọng, nó đảm bảo cho xe giữ được chất lượng, hiệu suất tốt cũng như tránh các lỗi nhỏ, hỏng vặt. Vậy phải làm những công việc gì cho bảo dưỡng xe nâng komatsu? dưới đây sẽ là những danh sách cụ thể của công việc cần làm:

NỘI DUNG CÔNG VIỆC BẢO DƯỠNG XE NÂNG KOMATSU MỖI 200 GIỜ

xe-nang-dau-komatsu-cu-3-tan-doi-2011 (6)

Động cơ

 – Quan sát khói xả và tiếng động bất thường khi động cơ hoạt động
– Kiểm tra tốc độ cầm chừng và tẳng tốc
– Kiểm tra và vệ sinh lọc gió
 – Thay dầu và lọc dầu động cơ.
 – Kiểm tra rò rỉ, lỏng bu lông, khớp nối hệ thống bôi trơn, nhiên liệu, khí nạp xả
 – Kiểm tra rò rỉ, bẩn két nước làm mát. Vệ sinh nếu cần thiết.
 – Kiểm tra mực nước làm mát, mực dầu nhiên liệu. Châm thêm (nếu cần thiết)
 – Xả nước và cáu cặn trong bầu lọc dầu tách nước
 – Siết các vòng kẹp ống mềm, kiểm tra rò rỉ, nứt các ống mềm.
 – Kiểm tra mòn dây curoa, kiểm tra độ căng dây curoa (điều chỉnh nếu cần thiết).

Hệ thống truyền động hộp số

 – Kiểm tra mức dầu hộp số, vi sai
 – Kiểm tra độ jeu và độ cao pedal khi nhấn xuống
 – Kiểm tra tiêng động bất thường khi hoạt động
 – Kiểm tra rò rỉ
 – Kiểm tra vận hành bàn đạp cắt ly hợp.
 – Kiểm tra độ jeu và hoạt động cần điều khiển hướng

Hệ thống lái, thắng và thủy lực

 – Kiểm tra rò rỉ, lỏng bu lông, vận hành bất thường của hệ thống lại, thắng, thủy lực
 – Kiểm tra mức dầu thắng, lái và thủy lực.
 – Bàn đạp thắng: Kiểm tra hành trình, khả năng thắng, độ jeu, độ cao pedal khi nhấn xuống
– Thằng đỗ: Kiểm tra chức năng và khả năng thắng đỗ

Hệ thống điện và hệ thống khác

– Kiểm tra mực dung dịch và nồng độ dung dịch bình ắcqui. Vệ sinh và siết cọc bình.
– Kiểm tra chức năng màn hình hiển thị. Kiểm tra hoạt động của các đồng hồ báo
– Kiểm tra áp suất lốp (nếu áp dụng); nứt hoặc hỏng lốp; kiểm tra độ mòn gai lốp
– Kiểm tra tiếng kêu bất thường của vòng bi bánh trước và sau
– Kiểm tra lỏng bulông lốp xe.
– Kiểm tra vành, lốp bị hỏng, biến dạng, nứt.
– Kiểm tra khung bảo vệ trần, ghế lái có bị hỏng, biến dạng.
– Lưỡi nâng & chốt cài lưỡi nâng: Kiểm tra hư hỏng, nứt, biến dạng, lỏng bu lông.
– Khung chính và khung nâng: Kiểm tra hư hỏng, nứt, biến dạng, lỏng bu lông
– Khung tựa hàng: Kiểm tra hư hỏng, nứt, biến dạng, lỏng bu lông…
– Xích, con lăn xích: Kiểm tra độ căng xích, hỏng, biến dạng, jeu. Bơm mỡ
– Kiểm tra chức năng đèn, còi, gương.
– Bơm mỡ các vú mỡ.

NỘI DUNG CÔNG VIỆC BẢO DƯỠNG XE NÂNG KOMATSU  MỖI 600 GIỜ

xe-nang-dau-komatsu-cu-3-tan-doi-2011 (1)

Động cơ

 – Quan sát khói xả và tiếng động bất thường khi động cơ hoạt động
– Kiểm tra tốc độ cầm chừng và tẳng tốc
– Kiểm tra và vệ sinh lọc gió
– Thay dầu và lọc dầu động cơ.
– Kiểm tra rò rỉ, lỏng bu lông, khớp nối hệ thống bôi trơn, nhiên liệu, khí nạp xả
– Kiểm tra rò rỉ, bẩn két nước làm mát. Vệ sinh nếu cần thiết.
– Kiểm tra mực nước làm mát, mực dầu nhiên liệu. Châm thêm (nếu cần thiết)
– Xả nước và cáu cặn trong bầu lọc dầu tách nước
– Siết các vòng kẹp ống mềm, kiểm tra rò rỉ, nứt các ống mềm.
– Kiểm tra mòn dây curoa, kiểm tra độ căng dây curoa (điều chỉnh nếu cần thiết).
– Thay lọc dầu nhiên liệu thứ cấp

Hệ thống truyền động hộp số

– Kiểm tra mức dầu hộp số, vi sai
– Kiểm tra độ jeu và độ cao pedal khi nhấn xuống
– Kiểm tra tiêng động bất thường khi hoạt động
– Kiểm tra rò rỉ
– Kiểm tra vận hành bàn đạp cắt ly hợp.
– Kiểm tra độ jeu và hoạt động cần điều khiển hướng
Hệ thống lái, thắng và thủy lực
– Kiểm tra rò rỉ, lỏng bu lông, vận hành bất thường của hệ thống lại, thắng, thủy lực
– Kiểm tra mức dầu thắng, lái và thủy lực
– Bàn đạp thắng: Kiểm tra hành trình, khả năng thắng, độ jeu, độ cao pedal khi nhấn xuống
– Thằng đỗ: Kiểm tra chức năng và khả năng thắng đỗ

Hệ thống điện và các hệ thống khác

– Kiểm tra mực dung dịch và nồng độ dung dịch bình ắcqui. Vệ sinh và siết cọc bình.
– Kiểm tra chức năng màn hình hiển thị. Kiểm tra hoạt động của các đồng hồ báo
– Kiểm tra áp suất lốp (nếu áp dụng); nứt hoặc hỏng lốp; kiểm tra độ mòn gai lốp
– Kiểm tra tiếng kêu bất thường của vòng bi bánh trước và sau
– Kiểm tra lỏng bulông lốp xe.
– Kiểm tra vành, lốp bị hỏng, biến dạng, nứt.
– Kiểm tra khung bảo vệ trần, ghế lái có bị hỏng, biến dạng.
– Lưỡi nâng & chốt cài lưỡi nâng: Kiểm tra hư hỏng, nứt, biến dạng, lỏng bu lông.
– Khung chính và khung nâng: Kiểm tra hư hỏng, nứt, biến dạng, lỏng bu lông
– Khung tựa hàng: Kiểm tra hư hỏng, nứt, biến dạng, lỏng bu lông…
– Xích, con lăn xích: Kiểm tra độ căng xích, hỏng, biến dạng, jeu. Bơm mỡ
– Kiểm tra chức năng đèn, còi, gương.
– Bơm mỡ các vú mỡ

NỘI DUNG CÔNG VIỆC BẢO DƯỠNG XE NÂNG KOMATSU MỖI 1,200 GIỜ

xe-nang-dien-komatsu-cu-2-tan-2011 (2)

Động cơ

– Quan sát khói xả và tiếng động bất thường khi động cơ hoạt động
– Kiểm tra tốc độ cầm chừng và tẳng tốc
– Kiểm tra và vệ sinh lọc gió
– Thay dầu và lọc dầu động cơ.
– Kiểm tra rò rỉ, lỏng bu lông, khớp nối hệ thống bôi trơn, nhiên liệu, khí nạp xả
– Kiểm tra rò rỉ, bẩn két nước làm mát. Vệ sinh nếu cần thiết.
– Kiểm tra mực nước làm mát, mực dầu nhiên liệu. Châm thêm (nếu cần thiết)
– Xả nước và cáu cặn trong bầu lọc dầu tách nước
– Siết các vòng kẹp ống mềm, kiểm tra rò rỉ, nứt các ống mềm.
– Kiểm tra mòn dây curoa, kiểm tra độ căng dây curoa (điều chỉnh nếu cần thiết).
– Thay lọc dầu nhiên liệu sơ cấp và thứ cấp.
– Kiểm tra khe hở xupap (Cân chỉnh nếu cần thiết)
– Kiểm tra độ lỏng bu lông qui lát và ống góp xả

Hệ thống truyền động hộp số

– Kiểm tra mức dầu hộp số, vi sai
– Kiểm tra độ jeu và độ cao pedal khi nhấn xuống
– Kiểm tra tiêng động bất thường khi hoạt động
– Kiểm tra rò rỉ
– Kiểm tra vận hành bàn đạp cắt ly hợp.
– Kiểm tra độ jeu và hoạt động cần điều khiển hướng
– Thay dầu và lọc dầu hộp số (đối với xe sử dụng hộp số tự động)
– Kiểm tra lỏng bulông trục chữ thập, jeu bạc đạn

Hệ thống lái, thắng và thủy lực

– Kiểm tra rò rỉ, lỏng bu lông, vận hành bất thường của hệ thống lại, thắng, thủy lực
– Kiểm tra mực dầu thủy lực
– Thay dầu thắng
– Bàn đạp thắng: Kiểm tra hành trình, khả năng thắng, độ jeu, độ cao pedal khi nhấn xuống
– Thằng đỗ: Kiểm tra chức năng và khả năng thắng đỗ

Hệ thống điện và các hệ thống khác

– Kiểm tra mực dung dịch và nồng độ dung dịch bình ắcqui. Vệ sinh và siết cọc bình.
– Kiểm tra chức năng màn hình hiển thị. Kiểm tra hoạt động của các đồng hồ báo
– Kiểm tra áp suất lốp (nếu áp dụng); nứt hoặc hỏng lốp; kiểm tra độ mòn gai lốp
– Kiểm tra tiếng kêu bất thường của vòng bi bánh trước và sau
– Kiểm tra lỏng bulông lốp xe.
– Kiểm tra vành, lốp bị hỏng, biến dạng, nứt.
– Kiểm tra khung bảo vệ trần, ghế lái có bị hỏng, biến dạng.
– Lưỡi nâng & chốt cài lưỡi nâng: Kiểm tra hư hỏng, nứt, biến dạng, lỏng bu lông.
– Khung chính và khung nâng: Kiểm tra hư hỏng, nứt, biến dạng, lỏng bu lông
– Khung tựa hàng: Kiểm tra hư hỏng, nứt, biến dạng, lỏng bu lông…
– Xích, con lăn xích: Kiểm tra độ căng xích, hỏng, biến dạng, jeu. Bơm mỡ
– Kiểm tra chức năng đèn, còi, gương.
– Bơm mỡ các vú mỡ.

NỘI DUNG CÔNG VIỆC BẢO DƯỠNG MỖI 2,400 GIỜ

xe-nang-dau-komatsu-cu-3-tan-2006 (3)

Động cơ

– Quan sát khói xả và tiếng động bất thường khi động cơ hoạt động
– Kiểm tra tốc độ cầm chừng và tẳng tốc
– Thay lọc gió
– Thay dầu và lọc dầu động cơ.
– Kiểm tra rò rỉ, lỏng bu lông, khớp nối hệ thống bôi trơn, nhiên liệu, khí nạp xả
– Kiểm tra rò rỉ, bẩn két nước làm mát. Vệ sinh nếu cần thiết.
– Kiểm tra mực nước làm mát, mực dầu nhiên liệu. Châm thêm (nếu cần thiết)
– Xả nước và cáu cặn trong bầu lọc dầu tách nước
– Siết các vòng kẹp ống mềm, kiểm tra rò rỉ, nứt các ống mềm.
– Kiểm tra mòn dây curoa, kiểm tra độ căng dây curoa (điều chỉnh nếu cần thiết).
– Thay lọc dầu nhiên liệu sơ cấp và thứ cấp.
– Kiểm tra khe hở xupap (Cân chỉnh nếu cần thiết)
– Kiểm tra độ lỏng bu lông qui lát và ống góp xả
– Kiểm tra thông hơi cacte

Hệ thống truyền động hộp số

– Kiểm tra mức dầu hộp số, vi sai
– Kiểm tra độ jeu và độ cao pedal khi nhấn xuống
– Kiểm tra tiêng động bất thường khi hoạt động
– Kiểm tra rò rỉ
– Kiểm tra vận hành bàn đạp cắt ly hợp.
– Kiểm tra độ jeu và hoạt động cần điều khiển hướng
– Thay dầu và lọc dầu hộp số (đối với xe sử dụng hộp số tự động)
– Thay dầu truyền động vi sai
– Kiểm tra lỏng bulông trục chữ thập, jeu bạc đạn

Hệ thống lái, thắng và thủy lực

– Kiểm tra rò rỉ, lỏng bu lông, vận hành bất thường của hệ thống lại, thắng, thủy lực
– Kiểm tra mức dầu thắng, lái và thủy lực. Vệ sinh thông hơi
– Bàn đạp thắng: Kiểm tra hành trình, khả năng thắng, độ jeu, độ cao pedal khi nhấn xuống
– Thằng đỗ: Kiểm tra chức năng và khả năng thắng đỗ
– Lôp: Kiểm tra độ jeu của trục bánh xe. Lốp chạm vào khung xe
– Hệ thống thủy lực: Kiểm tra độ trôi của xilanh

Hệ thống điện và hệ thống khác

– Kiểm tra mực dung dịch và nồng độ dung dịch bình ắcqui. Vệ sinh và siết cọc bình.
– Kiểm tra chức năng màn hình hiển thị. Kiểm tra hoạt động của các đồng hồ báo
– Kiểm tra áp suất lốp (nếu áp dụng); nứt hoặc hỏng lốp; kiểm tra độ mòn gai lốp
– Kiểm tra tiếng kêu bất thường của vòng bi bánh trước và sau
– Kiểm tra lỏng bulông lốp xe.
– Kiểm tra vành, lốp bị hỏng, biến dạng, nứt.
– Kiểm tra khung bảo vệ trần, ghế lái có bị hỏng, biến dạng.
– Lưỡi nâng & chốt cài lưỡi nâng: Kiểm tra hư hỏng, nứt, biến dạng, lỏng bu lông.
– Khung chính và khung nâng: Kiểm tra hư hỏng, nứt, biến dạng, lỏng bu lông
– Khung tựa hàng: Kiểm tra hư hỏng, nứt, biến dạng, lỏng bu lông…
– Xích, con lăn xích: Kiểm tra độ căng xích, độ giãn xích, hỏng, biến dạng, jeu. Bơm mỡ
– Kiểm tra chức năng đèn, còi, gương.
– Bơm mỡ các vú mỡ.
– Kiểm tra độ mở, độ cong của lưỡi nâng
– Khung chính và khung nâng: Kiểm tra độ mòn con lăn và nứt chốt
– Kiểm tra chức năng hệ thống sạc điện